วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การต้อนรับแขก


วิชาอัลฮะดิษ
                    อัลฮะดิษหรืออัลซุนนะฮ์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยคำพูด การกระทำและการยอมรับของท่านศาสดานบีมูฮำหมัด (ซ.ล) เน้นให้ผู้ศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ฮะดิษที่ 1
เรื่อง ารต้อนรับแขก
คำอ่าน (“กอลันนบียู้ซอลลอลลอฮุอ่าลัยฮิว่าซัลลัม  มันกาน่ายุมินุบิ้ลลาฮิ  วัลเยามิลอาคิรี่  ฟั้นยุกริมดอยฟ่าฮู”)
ความหมาย : ท่านนบี (ซ.ล) ทรงตรัสว่า ผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิรแล้ว จงให้เกียรติแก่แขกผู้มาหา

[ รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น