วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเยี่ยมผู้ป่วย


บทที่ 8
การเยี่ยมผู้ป่วย
                    เมื่อเราทราบข่าวว่า มีคนป่วย เราจะต้องไปเยี่ยมเขาทันที การเยี่ยมคนป่วยเป็นหน้าที่ของเรา เราควรมี เงินหรือสิ่งของที่จำเป็นไปให้เขาด้วย เราอย่ารบกวนเขา เราต้องให้กำลังใจเขา ให้เราสัมผัสร่างกายของคนป่วยเบาๆ และขอดุอาอ์ให้เขาว่า ( อัลลอฮุมม่า อัชฟิว่าอันตัชชาฟี ) เมื่อทราบข่าวคนตายให้กล่าวว่า ( อินนาลิ้ลลาฮิว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูน )
เราขอดุอาอ์ให้เขาได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ เราไปเยี่ยมปลอบใจทายาทของเขา ให้อดทนมีจิตใจสงบ เรานำอาหารหรือเงิน ไปช่วยครอบครัวของคนตายอย่ารบกวนครอบครัวของคนตาย ซึ่งเขากำลังเศร้าโศก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น