วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีอาบน้ำละหมาดข้อ 5

 

5  เอาน้ำเช็ดบางส่วนของเขตศีรษะ ที่ดีควรให้ทั่วศีรษะ และสนัตให้เช็ด สามครั้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น