วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ซูเราะฮ์ อัลมะซัด


บทที่ 5
ซูเราะฮ์ อัลมะซัดมี 5 โองการ ประทาน ณ นครมักกะห์
คำอ่าน   ( บิสมิ้ลลา ฮิรเราะห์มา นิรร่อฮีม )
คำแปล ( ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไป และทรงเมตตาในโลกหน้า เฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์)
1-คำอ่าน (ตับบัดย่าดา อ้าบีล้าฮ้าบิวว่าตับ)
คำแปล (มือทั้งสองของอะบีละฮับจงพินาศ และเขาก็พินาศแล้ว)
2-คำอ่าน (มาอักนาอันฮุ มาลุฮูว่ามากะซับ)
คำแปล (ทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้นั้นมิได้อำนวยประโยชน์แก่เขาเลย)
3-คำอ่าน (ซ่ายัสลานา รอนซาต้าล้าฮับ)
คำแปล (เขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนรกที่มีไฟลุกโชน)
4-คำอ่าน (วัมร่ออ้าตุฮู ฮำมาล้าตั้ลฮ้าต๊อบ)
คำแปล (ทั้งภริยาของเขาด้วย นางเป็นผู้แบกฟืน)
5-คำอ่าน (ฟียีดิฮาฮับลุม มิมม่าซัด)
คำแปล (ที่คอของนางมีเชือกถักด้วยใยอินทผลัม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น