วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ดุอาอฺรับอาซาน


ดุอาอฺรับอาซาน
คำอ่าน (อั้ลลอฮุมม่าร๊อบบ่าฮาซิฮิดด๊ะว่าติ๊ดตามม๊ะ วัสซ่อลาติ้ลกออิม๊ะ อาติมุฮำม่าดานิ้ลว่าซีล๊ะ วั้ลฟ่าดีล๊ะ วัชช่ารอฟ่า วัดดารอยาตั้ลอาลิย่าตัรร่อฟีอ๊ะ วับอัสฮุ้ลม่ากอมัมม๊ะมูดั้ลล่าซีว่าอัดต๊ะฮู อินน่าก้าลาตุ๊กลิฟุ้ลมีอาด)

1 ความคิดเห็น: