วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ซูเราะฮ์ อันนัศรฺ


บทที่ 6
ซูเราะฮ์ อันนัศรฺมี 3 โองการ ประทาน ณ นครมะดะนียะฮ์
คำอ่าน   ( บิสมิ้ลลา ฮิรเราะห์มา นิรร่อฮีม )
คำแปล ( ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไป และทรงเมตตาในโลกหน้า เฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์)
1-คำอ่าน (อิซายาอ้า นัศรุ้ลลอฮิวั้ลฟัต)
คำแปล (เมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ และการพิชิตได้มาถึงแล้ว)
2-คำอ่าน (ว่าร่ออัยตันนาซ่า ยัดคุลูน่า ฟีดีนิ้ลลาฮิ อัฟวายา)
คำแปล (และเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่ๆ)
3-คำอ่าน (ฟ่าซับเบี๊ยะ บิฮำดิร๊อบบิก้า วัสตักฟิรฮุ อินน่าฮูกาน่า เตาวาบา)
คำแปล (ดังนั้น จงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้า และจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิด แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น