วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ซูเราะฮ์ อันนาส


บทที่ 2
ซูเราะฮ์ อันนาสมี  6 โองการ ประทาน ณ นครมักกะห์
 คำอ่าน   ( บิสมิ้ลลา ฮิรเราะห์มา นิรร่อฮีม )
คำแปล ( ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไป และทรงเมตตาในโลกหน้า เฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์ )
1-คำอ่าน (กุ้ลอ่าอูซุ บิร๊อบบินนาส)
คำแปล (จงกล่าวเถิด(มูฮัมหมัด)ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษย์ชาติ)
2-คำอ่าน (ม่าลิกินนาส)
คำแปล (พระราชาแห่งมนุษย์ชาติ)
3-คำอ่าน (อิลาฮินนาส)
คำแปล (พระเป็นเจ้าแห่งมนุษย์ชาติ)
4-คำอ่าน (มินชัรริ้ลวัสวาซิ้ล คอนนาส)
คำแปล (ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อ)
5-คำอ่าน (อั้ลล่าซียุวัสวิซุ ฟีซึดูรินนาส)
คำแปล (ผู้ซึ่งกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์)
6-คำอ่าน (มินั้ลญินน่าติ วันนาส)
คำแปล (จากญินและมนุษย์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น