วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ซูเราะฮ์ อัลอิคลาศ


บทที่ 4
ซูเราะฮ์ อัลอิคลาศมี  4 โองการ ประทาน ณ นครมักกะห์
คำอ่าน   ( บิสมิ้ลลา ฮิรเราะห์มา นิรร่อฮีม )
คำแปล ( ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไป และทรงเมตตาในโลกหน้า เฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์ )
1-คำอ่าน (กุ้ลฮุวั้ลลอฮุอะหัด)
คำแปล (จงกล่าวเถิด (มุฮัมหมัด)พระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะ)
2-คำอ่าน (อัลลอฮ์ฮุสซ่อมัด)
คำแปล (อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง)
3-คำอ่าน (ลำย่าลิด ว่าลำยูลัด)
คำแปล (พระองค์ไม่ประสูตและไม่ทรงถูกประสูต)
4-คำอ่าน (ว่าลำย่ากุ้ลล่าฮู กุฟุวันอ่าหัด)
คำแปล (และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น