วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง การติดต่อสัมพันธ์


ฮะดิษที่4
เรื่อง  การติดต่อสัมพันธ์
คำอ่าน (“กอลันนบียู้ซอลลอลลอฮุอ่าลัยฮิว่าซัลลัม อินนั้ลลอฮ่าย๊ะมุรู้ก้า อันตะซิล่ามันก่อต้ออาก้า ว่าตุ๊ติย่ามันฮ่าร่อมาก้า ว่าต๊ะฟูว่าอัมมันซ่อล่ามาก้า”)
ความหมาย : ท่านนบี (ซ.ล) ทรงตรัสว่า แท้จริง พระเจ้าของสูเจ้า ทรงใช้สูเจ้าให้ทำการติดต่อสัมพันธ์กับผู้ที่ตัดสัมพันธ์กับสูเจ้า จงแบ่งปันต่อผู้ที่ให้สูเจ้าไม่ได้ และจงให้อภัยต่อผู้ที่ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่สูเจ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น