วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง ถูกรับเชิญ


ฮะดิษที่ 23
เรื่อง  ถูกรับเชิญ
คำอ่าน (“กอลันนบียู้ซอลลอลลอฮุอ่าลัยฮิว่าซัลลัม  เลาดุอีตุ อิลากุรออินเ อาซิรออิน ล่าอายิบตุ ว่าเลาอุฮดิย่าอิลัยย่า ซิรออุนเอากุรออุน ล่าก้อบิ้ลตุ)
ความหมาย : ท่านนบี (ซ.ล) ทรงตรัสว่า  ถ้าหากว่าฉันได้ถูกเชิญไปร่วมรับประทานอาหารเพียงต้มขาหลัง หรือขาหน้าของสัตว์ก็จำต้องรับเชิญ และถ้ามีผู้หนึ่งนำขาหน้าหรือขาหลังของสัตว์มามอบให้ฉันก็ยินดีรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น