วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีละหมาดจันทรคราสและสุริยคราส

วิธีละหมาดจันทรคราสและสุริยคราส
ร๊อกอัตที่หนึ่ง
1-ยืนตรงหันหน้าไปทางกิ๊บละห์
2-ตักบีร่อตุ้ลเอี๊ยะรอม พร้อมกับเหนียตละหมาดนั้นๆ อ่านดุอาอฺอิฟติตะห์ อ่านฟาตีหะห์ อ่านซูเราะห์
3-รุกัวะอ่าน (ซุบบ่าฮาน่าร๊อบบิยั้ลอาซีม ว่าบิฮำดิฮี) สามครั้ง
4-เอี๊ยะติดาลอ่าน (ซ่ามิอั้ลลอฮุลิมันฮามิดะห์ ร๊อบบ่านาว่าล่ากั้ลฮำดุ)ไม่ต้องซูหยูด
5-แล้วอ่านฟาตีหะห์ อ่านซูเราะห์ต่อ
6-รุกัวะอ่าน (ซุบบ่าฮาน่าร๊อบบิยั้ลอาซีม ว่าบิฮำดิฮี) สามครั้ง
7-เอี๊ยะติดาลอ่าน (ซ่ามิอั้ลลอฮุลิมันฮามิดะห์ ร๊อบบ่านาว่าล่ากั้ลฮำดุ)
8-ซูหยูดครั้งที่หนึ่งอ่าน (ซุบบ่าฮาน่าร๊อบบิยั้ลอ๊ะลา ว่าบิฮำดิฮี) สามครั้ง
9-นั่งระหว่างสองซูหยูดอ่าน (ร๊อบบิกฟิรลี วัรฮำนี วัรฟะนี วัรซุกนี ว๊ะดินี ว่าอาฟินี ว๊ะฟุอันนี)
10--ซูหยูดครั้งที่สองอ่าน (ซุบบ่าฮาน่าร๊อบบิยั้ลอ๊ะลา ว่าบิฮำดิฮี) สามครั้ง
ลุกขึ้นยืนตรง(ทำร๊อกอัตที่สอง)
1-ตักบีรอินติกอลาต(อ่านฟาติฮะห์ อ่านซูเราะห์)
3-รุกัวะอ่าน(ซุบบ่าฮาน่าร๊อบบิยั้ลอาซีม ว่าบิฮำดิฮี) สามครั้ง
4-เอี๊ยะติดาลอ่าน (ซ่ามิอั้ลลอฮุลิมันฮามิดะห์ ร๊อบบ่านาว่าล่ากั้ลฮำดุ)ไม่ต้องซูหยูด
5-แล้วอ่านฟาตีหะห์ อ่านซูเราะห์ต่อ
6-รุกัวะอ่าน(ซุบบ่าฮาน่าร๊อบบิยั้ลอาซีม ว่าบิฮำดิฮี) สามครั้ง
7-เอี๊ยะติดาลอ่าน (ซ่ามิอั้ลลอฮุลิมันฮามิดะห์ ร๊อบบ่านาว่าล่ากั้ลฮำดุ)
8-ซูหยูดครั้งที่หนึ่งอ่าน (ซุบบ่าฮาน่าร๊อบบิยั้ลอ๊ะลา ว่าบิฮำดิฮี) สามครั้ง
9-นั่งระหว่างสองซูหยูดอ่าน (ร๊อบบิกฟิรลี วัรฮำนี วัรฟะนี วัรซุกนี ว๊ะดินี ว่าอาฟินี ว๊ะฟุอันนี)
10-ซูหยูดครั้งที่สองอ่าน (ซุบบ่าฮาน่าร๊อบบิยั้ลอ๊ะลา ว่าบิฮำดิฮี) สามครั้ง
11-นั่งตะซะห์ฮุดครั้งสุดท้าย (อ่านอัตตะฮียาจนจบ)ให้สลามเป็นการเสร็จพิธีละหมาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น