วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง จงกล่าวสลาม


ฮะดิษที่ 14
เรื่อง  จงกล่าวสลาม
คำอ่าน (“กอลันนบียู้ซอลลอลลอฮุอ่าลัยฮิว่าซัลลัม  อืซาด้าค้อลตุ้มฟีมัจลิซินฟ่าซั้ลลิมู ว่าอิซาค่อร๊อดตุ้มฟ่าซั้ลลิมู)
ความหมาย : ท่านนบี (ซ.ล) ทรงตรัสว่า เมื่อสูเจ้าทั้งหลายเข้าไปในสถานที่ชุมนุม สูเจ้าจงกล่าวสลาม และเมื่อสูเจ้าออกจากสถานที่นั้น สูเจ้าจงกล่าวสลามเช่นเดียวกัน(สุนัต ให้กล่าวสลามเมื่อพบกัน จากกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสัมพันธ์ระหว่างกัน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น