วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง กีดขวางทางสัญจร


ฮะดิษที่ 22
เรื่อง  กีดขวางทางสัญจร
คำอ่าน (“กอลันนบียู้ซอลลอลลอฮุอ่าลัยฮิว่าซัลลัม  อียากุ้มวั้ลยุลูซ่า อ่าลัตตุรู่ก๊อต)
ความหมาย : ท่านนบี (ซ.ล) ทรงตรัสว่า  ท่านทั้งหลายจงระวัง อย่านั่งกีดขวางทางสัญจรไปมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น