วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง รับประทานอาหารที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรง


ฮะดิษที่ 21
เรื่อง  รับประทานอาหารที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรง
คำอ่าน (“กอลันนบียู้ซอลลอลลอฮุอ่าลัยฮิว่าซัลลัม  มาอ่ากาล่าอ่าฮ้าดุลต่ออามัน ก๊อตตุคอยรอ มินอัยย๊ะกุล่ามินอ่าม่าลิย่าดิฮี ว่าอินน่านะบียั้ลลอฮิดาวูด้าอ่าลัยฮิสลาม กาน่าย๊ะกุลุมินอ่ามาลิย่าดิฮี)
ความหมาย : ท่านนบี (ซ.ล) ทรงตรัสว่า  ไม่มีอาหารใดที่บุคคลจะพึงรับประทาน ดียิ่งไปกว่าอาหารที่ได้มาด้วยน้ำพัก น้ำแรงของตนเอง และแท้จริงพระนะบีดาวูด(อ)ยังได้รับ ประทานอาหารที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพระองค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น