วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง การตักเตือน


ฮะดิษที่ 11
เรื่อง  การตักเตือน
คำอ่าน (“กอลันนบียู้ซอลลอลลอฮุอ่าลัยฮิว่าซัลลัม อัดดีนุนน่าซีฮาตุ กุ้ลนาลิมันยาร่อซูลั้ลลอฮิ กอล่าลิลลาฮิ ว่าลิกิตาบิฮี ว่าลิร่อซูลิฮี ว่าลิอ่าอิมม่าติ้ลมุสลิมีน่า ว่าอามม่าติฮิ้ม)
ความหมาย : ท่านนบี (ซ.ล) ทรงตรัสว่า ศาสนานั้นคือการตักเตือนกัน เหล่าซ่อฮาบะห์ ทูลถามว่าเพื่อใคร ข้าแต่ร่อซูลุ้ลลอฮ์ ท่านร่อซู้ลทรงตอบว่า เพื่อการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ ศรัทธาต่อคำภีร์ของพระองค์ ศรัทธาต่อคำสั่งสอนของร่อซู้ล ปฏิบัติตามบรรดาผู้นำแห่งมุสลิม และคำตักเตือนซึ่งกันและกันของบรรดามุสลิมีน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น