วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง ทุกคนย่อมมีหน้าที่ต้องระวังรักษาและรับผิดชอบ


ฮะดิษที่ 18
เรื่อง  ทุกคนย่อมมีหน้าที่ต้องระวังรักษาและรับผิดชอบ
คำอ่าน (“กอลันนบียู้ซอลลอลลอฮุอ่าลัยฮิว่าซัลลัม  กุ้ลลุกุ้มรออิน ว่ากุ้ลลุกุ้มมัสอูลิน อันร่ออีย่าติฮี)
ความหมาย : ท่านนบี (ซ.ล) ทรงตรัสว่า  ทุกคนย่อมมีหน้าที่ต้องระวังรักษาและรับผิดชอบ และทุกคนต้องถูกสอบสวนจากหน้าที่ๆตนรับผิดชอบนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น