วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง ความสัจจะ


ฮะดิษที่3
เรื่อง  ความสัจจะ
คำอ่าน (“กอลันนบียู้ซอลลอลลอฮุอ่าลัยฮิว่าซัลลัม อินนัสซิดก้อ ย๊ะดีอิลั้ลบิรริ ว่าอินนั้ลบิรร่อ ย๊ะดีอิลั้ลยันน๊ะห์”)
ความหมาย : ท่านนบี (ซ.ล) ทรงตรัสว่า แท้จริง ความสัจจะนั้น นำไปสู่ความดีงาม และแท้จริง ความดีงามนั้น นำไปสู่สวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น