วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำวิงวอนหลังละหมาดฟัรฎู


คำวิงวอนหลังละหมาดฟัรฎู
เมื่อให้สลามแล้ว ก็เป็นอันว่าเสร็จละหมาดนั้นๆแล้วต่อจากนั้น ให้อ่านคำวิงวอนต่อไปนี้ ทุกครั้งที่เสร็จละหมาด คือ
1         กล่าว  (อัสตักฟี่รุ้ลลอฮ์)  สามครั้ง
ความว่า “ข้า ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์”
2         (อัลลอฮุมม่าอันตัสลาม ว่ามิงกัสลาม ตะบาร๊อกต้า ยาซั้ลย่าลาลิวั้ลอิกรอม)
ความว่า “โอ อัลลอฮ์ พระองค์คือพระผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งและความสงบสันตินั้น มาจากพระองค์ พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยมหามงคล โอ พระผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ และความมีเกียรติ์อันสูงศักดิ์)                                               
3         (ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮุว๊ะด้าฮูลาซ่ารีกาละฮ์ ล่าฮุ้ลมุ้ลกุ ว่าล่าฮุ้ลฮำดุ ว่าฮูว่าอาลากุ้ลลิซัยอิงก้อดีร อั้ลลอฮุมม่าลามานิอ้า ลิมาอะตอยต้า ว่าลามั๊วะติย่า ลิมาม่านะต้า ว่าลายันฟ้าอุซั้ลยัดดี้มิงกั้ลยัดดุ)
ความว่า “ไม่มีพระเจ้าที่ได้รับความเคารพสักการะ นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ อำนาจและการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ และพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง โอ อัลลออ์ ไม่มีใครจะขัดขวางในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ และไม่มีใครจะให้ได้ในสิ่งที่พระองค์ทรงขัดขวางความมีเกียรติ์นั้นจะไม่อำนวยประโยชน์แก่ผู้มีเกียรติ์ให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ได้เลย
4         กล่าว (ซุบฮานั้ลลอฮ์) 33ครั้ง
ความว่า “มหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์เจ้า”
5         กล่าว (อั้ลฮัมดุลิ้ลลา) 33ครั้ง
ความว่า “การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลออ์”
6         กล่าว (อั้ลลอฮุอักบัร) 33ครั้ง
ความว่า “อัลลอคือ พระผู้ทรงเกรียงไกรยิ่ง”
7         (ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮุว๊ะด้าฮูลาซ่ารีกาละฮ์ ล่าฮุ้ลมุ้ลกุ ว่าล่าฮุ้ลฮำดุ ว่าฮูว่าอาลากุ้ลลิซัยอิงก้อดีร)
ความว่า “ไม่มีพระเจ้าที่ได้รับความเคารพสักการะ นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ อำนาจและการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ และพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง”
(กล่าวอีกหนึ่งครั้งรวมเป็น  100 ครั้ง)เสร็จจากคำวิงวอนแล้วก็ให้ขอดุอาอฺตามที่เราต้องการ ห้ามขอในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ในคำขออย่าลืมอ่านซ่อลาหวาดนะบี กล่าวว่า (อัลลอฮุมม่าซ้อลลิอาลามุฮำหมัด ว่าอาลาอาลิฮีว่าเซาะห์บิฮีว่าซั้ลลำ วั้ลฮัมดุลิ้ลลาฮิร๊อบบิ้ลอาล่ามีน)การขอดุอาอฺนั้นจะสมบูรณ์

1 ความคิดเห็น:

 1. อัสลามมูอาลัยกุม...
  หลังจากอ่าน (ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮุว๊ะด้าฮูลาซ่ารีกาละฮ์ ล่าฮุ้ลมุ้ลกุ ว่าล่าฮุ้ลฮำดุ ว่าฮูว่าอาลากุ้ลลิซัยอิงก้อดีร)
  แล้วให้อ่านดุอาตามต้องการนั้น ควรอ่านดุอาไหนครับ ช่วยนะนำให้หน่อย
  ขอเป็นภาษาอาหรับ และ ภาษาไทยด้วยได้ไหม ครับ
  จาก..คนความรู้น้อย

  ตอบลบ