วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีละหมาดอีดทั้งสอง


วิธีละหมาดอีดทั้งสอง
อีดิ้ลฟิตรฺ หรือ อีดิ้ลอัดฮา
      ละหมาดอีดนั้นมีสองร๊อกอัต ร๊อกอัตที่หนึ่งมีแปดตักบีร ร๊อกอัตที่สองมีห้าตักบีร
1-ตักบีร่อตุ้ลเอี๊ยะรอม (ให้อ่านดุอาอฺอิฟติตะห์ )
2-ตักบีร ให้อ่าน( ซุบฮานั้ลลอฮฺ  อั้ลฮัมดุลิ้ลลา  ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮฺ  อั้ลลอฮุอักบัร ลาเฮาล่า ว่าลากูว่าต้า อิ้ลลาบิ้ลลา             ฮิ้ลอ่าลียิ้ลอ่าซีม ) 
3-ตักบีร ให้อ่าน( ซุบฮานั้ลลอฮฺ  อั้ลฮัมดุลิ้ลลา  ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮฺ  อั้ลลอฮุอักบัร ลาเฮาล่า ว่าลากูว่าต้า อิ้ลลาบิ้ลลา             ฮิ้ลอ่าลียิ้ลอ่าซีม ) 
4-ตักบีร ให้อ่าน( ซุบฮานั้ลลอฮฺ  อั้ลฮัมดุลิ้ลลา  ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮฺ  อั้ลลอฮุอักบัร ลาเฮาล่า ว่าลากูว่าต้า อิ้ลลาบิ้ลลา             ฮิ้ลอ่าลียิ้ลอ่าซีม ) 
5-ตักบีร ให้อ่าน( ซุบฮานั้ลลอฮฺ  อั้ลฮัมดุลิ้ลลา  ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮฺ  อั้ลลอฮุอักบัร ลาเฮาล่า ว่าลากูว่าต้า อิ้ลลาบิ้ลลา             ฮิ้ลอ่าลียิ้ลอ่าซีม ) 
6-ตักบีร ให้อ่าน( ซุบฮานั้ลลอฮฺ  อั้ลฮัมดุลิ้ลลา  ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮฺ  อั้ลลอฮุอักบัร ลาเฮาล่า ว่าลากูว่าต้า อิ้ลลาบิ้ลลา             ฮิ้ลอ่าลียิ้ลอ่าซีม ) 
7-ตักบีร ให้อ่าน( ซุบฮานั้ลลอฮฺ  อั้ลฮัมดุลิ้ลลา  ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮฺ  อั้ลลอฮุอักบัร ลาเฮาล่า ว่าลากูว่าต้า อิ้ลลาบิ้ลลา             ฮิ้ลอ่าลียิ้ลอ่าซีม ) 
8-ตักบีรแล้วทำตามอีหม่าม (อีหม่ามจะอ่านฟาตีหะห์ และซูเราะห์ รู่กัวะ เอี๊ยะติดาล ซุหยูด นั่งระหว่างสองซูหยูด                   ซูหยูดครั้งที่สอง และลุกขึ้นยืนตรงกล่าวตักบีร(เรียกว่าตักบีรอินติกอลาต)ไม่นับว่าเป็นตักบีรแรกของร๊อกอัตที่สอง
1--ตักบีร ให้อ่าน( ซุบฮานั้ลลอฮฺ  อั้ลฮัมดุลิ้ลลา  ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮฺ  อั้ลลอฮุอักบัร ลาเฮาล่า ว่าลากูว่าต้า อิ้ลลาบิ้ลลา             ฮิ้ลอ่าลียิ้ลอ่าซีม ) 
2--ตักบีร ให้อ่าน( ซุบฮานั้ลลอฮฺ  อั้ลฮัมดุลิ้ลลา  ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮฺ  อั้ลลอฮุอักบัร ลาเฮาล่า ว่าลากูว่าต้า อิ้ลลาบิ้ลลา             ฮิ้ลอ่าลียิ้ลอ่าซีม ) 
3--ตักบีร ให้อ่าน( ซุบฮานั้ลลอฮฺ  อั้ลฮัมดุลิ้ลลา  ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮฺ  อั้ลลอฮุอักบัร ลาเฮาล่า ว่าลากูว่าต้า อิ้ลลาบิ้ลลา             ฮิ้ลอ่าลียิ้ลอ่าซีม ) 
4--ตักบีร ให้อ่าน( ซุบฮานั้ลลอฮฺ  อั้ลฮัมดุลิ้ลลา  ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮฺ  อั้ลลอฮุอักบัร ลาเฮาล่า ว่าลากูว่าต้า อิ้ลลาบิ้ลลา             ฮิ้ลอ่าลียิ้ลอ่าซีม ) 
5-ตักบีรแล้วทำตามอีหม่าม (อีหม่ามจะอ่านฟาตีหะห์ และซูเราะห์ รู่กัวะ เอี๊ยะติดาล ซุหยูด นั่งระหว่างสองซูหยูด                   ซูหยูดครั้งที่สอง นั่งตะฮียะห์ครั้งสุดท้าย แล้วให้สล่าม เป็นการเสร็จพิธีละหมาดอีด)แล้วฟังคุตบะห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น