วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ดุอาอฺนั่งตะซะฮ์ฮุดครั้งแรก


ดุอาอฺนั่งตะซะฮ์ฮุดครั้งแรก
คำอ่าน (อัตต้าฮียาตุ้ลมู่บาร่อกาตุสซ่อล่าวาตุตตอยยี่บาตุลิ้ลลา อัสลามุอ้าลัยก้าอัยยุฮันนบียุ ว่าเราะห์ม่าตุ้ลลอฮิว่าบ่าร่อกาตุ อัสลามุอ่าลัยนาว่าอาลาอิบาดิ้ลลาฮิสซอลิฮีน อัสฮ่าดุอั้ลลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮ์ ว่าอัสฮ่าดุอันน่ามุฮำม่าดัรร่อซูลุ้ลลอฮ์ อั้ลลอฮุมม่าซ้อลลิอาลามุฮำหมัด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น