วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ดุอาอฺกุนูต


ดุอาอฺกุนูต
คำอ่าน (อั้ลลอฮุมม๊ะห์ดินีฟีมันฮ่าดัย ว่าอาฟินีฟีมันอาฟัย ว่าตะวั้ลล่านีฟีมันตะวั้ลลัย ว่าบาริกลีฟีมาอ๊ะตอย ว่ากินีบิเราะห์ม่าตีก้าชัรร่อมาก่อดอย ฟ่าอินน่าก้าตักดีว่าลายุกดออ่าลัย ว่าอินน่าฮูลาย่าซิ้ลลุมันวาลัย ว่าลาย่าอิสซุมันอาดัย ต้าบาร๊อกต้าร๊อบบ่านาว่าต้าอาลัย ฟ่าล่ากั้ลฮำดุอาลามาก้อดอย อัสตักฟิรู้ก้าว่าอาตูบุอิลัยก้า ว่าซ้อลลั้ลลอฮุอาลาซัยยิดินามุฮำหมัด ว่าอาลาอาลิฮีว่าเซาะห์บิฮีว่าซั้ลลำ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น