วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีละหมาดญะนาซะห์ให้กับคนตาย (ชาย-หญิง)มีสี่ตักบีร


วิธีละหมาดญะนาซะห์ให้กับคนตาย (ชาย-หญิง)มีสี่ตักบีร
1-ตักบีรอ่าน-ซูเราะห์ฟาติฮะห์จนจบ
2-ตักบีรอ่าน-ซ่อลาหวาดนะบีจนจบ
3-ตักบีรอ่าน (เป็นชายให้อ่านอั้ลลอฮุมมักฟิรล่าฮูจนจบ) - (เป็นหญิงให้อ่านอั้ลลอฮุมมักฟิรล่าฮาจนจบ)
4-ตักบีรอ่าน (เป็นชายให้อ่านอั้ลลอฮุมม่าลาตะห์ริมนาอัจร่อฮูจนจบ) – (เป็นหญิงให้อ่านอั้ลลอฮุมม่าลาตะห์ริมนาอัจร่อฮา   จนจบ)แล้วให้สลามเป็นการเสร็จพิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น