วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง จงเกรงกลัวนรก


ฮะดิษที่ 15
เรื่อง  จงเกรงกลัวนรก
คำอ่าน (“กอลันนบียู้ซอลลอลลอฮุอ่าลัยฮิว่าซัลลัม  อิตต้ากุนนาร่อ ว่าเลาบิชิกกี้ตำร่อติน ฟ่าอิ้ลลำต้ายี่ดู ฟ่าบิก้าลิม่าตินตอยยี่บ่าติน)
ความหมาย : ท่านนบี (ซ.ล) ทรงตรัสว่า  สูเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวนรก แม้ให้ทานอินทผาลัมเพียงเสี้ยวเดียวย่อมคุ้มกันจากไฟนรกได้ ถ้าสูเจ้าขัดข้อง ก็จงกล่าวด้วยวาจาสุภาพ(ให้มีเมตตากรุณา ห้ามการดูหมิ่นดูแคลน และเหยียดหยามยาจกเข็ญใจ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น