วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

ซูเราะฮ์ อัฏฏุฮา

ซูเราะฮ์ อัฏฏุฮา
เป็นบัญญัติมักกียะฮ์ มี 11 อายะฮ์
คำอ่าน (บิสมิ้ลลา ฮิรเราะมา นิรร่อฮีม )
คำแปล (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ)
1-คำอ่าน (วัฏฏุฮา )
คำแปล (ขอสาบานด้วยเวลาสาย)
2-คำอ่าน (วั้ยลัยลิ อิซาซ่ายา)
คำแปล (และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืด และสงัดเงียบ)
3-คำอ่าน (มาวัดด้าอาก้า ร๊อบบุก้า ว่ามาก็ลา)
คำแปล (พระเจ้าของเจ้ามิได้ทรงท้อดทิ้งเจ้า และมิได้ทรงโกรธเคืองเจ้า)
4-คำอ่าน (ว่าลั้ลอาคิรอตุ คอยรุ้ลลาก้า มินั้นอูลา)
คำแปล (และแน่นอนเบื่องปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื่องต้น)
5-คำอ่าน (ว่าล่าเซาฟ่ายุตีก้า ร๊อบบุก้า ฟ่าตัรดอ)
คำแปล (และแน่นอน พระเจ้าของเจ้าจะให้แก่เจ้าจนกว่าเจ้าจะพอใจ)
6-คำอ่าน (อ่าลำย่ายิดก้า ย่าตีมันฟ่าอาวา)
คำแปล (พระองค์มิได้ทรงพบเจ้า เป็นกำพร้าแล้วทรงให้ที่พึ่งดอกหรือ)
7-คำอ่าน (ว่าว่าย่าดาก้า ดอลลันฟ่าฮ่าดา)
คำแปล (และทรงพบเจ้าระเหเร่ร่อน แล้วก็ทรงชี้แนะทาง(แก่เจ้า)ดอกหรือ)
8-คำอ่าน (ว่าว่าย่าดาก้า อาอิลันฟ่าอักนา)
คำแปล (และทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสน แล้วทรงให้มั่งคั่ง(แก่)เจ้าดอกหรือ)
9-คำอ่าน (ฟ่าอัมมั้ลย่าตีม่า ฟ่าลาตักฮัร)
คำแปล (ดังนั้นส่วนเด็กกำพร้าเจ้าอย่าข่มขี่)
10-คำอ่าน (ว่าอำมัสซาอิล่า ฟ่าลาตันฮัร)
คำแปล (และส่วนผู้เอ่ยขอนั้น เจ้าอย่าตวาดขับไล่)
11-คำอ่าน (ว่าอำมาบิเนี๊ยะมาดิ ร๊อบบิก้า ฟ่าฮัดดิส)
คำแปล (และส่วนความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น