วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

ซูเราะฮ์ อั้ลอินชิรอห์

ซูเราะฮ์ อั้ลอินชิรอห์
เป็นบัญญัติมักกียะฮ์ มี 8 อายะฮ์
คำอ่าน (บิสมิ้ลลา ฮิรเราะมา นิรร่อฮีม )
คำแปล (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ)
1-คำอ่าน (อ่าลำนัสเราะห์ ล่าก้าซ๊อดร๊อก)
คำแปล (เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ)
2-คำอ่าน (ว่าว่าเดาะนา อันก้าวิสร๊อก)
คำแปล (และเราได้ปลดเปลื่องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้ว )
3-คำอ่าน (อั้ลล่าซี อันก่อด่อเซาะร๊อก)
คำแปล (ซึ่งเป็นภาระหนักอึ่งบนหลังของเจ้า)
4-คำอ่าน (ว่าร่อฟะนา ล่าก้าซิกร๊อก)
คำแปล (และเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้ว ซึ่งการกล่าวถึงเจ้า)
5-คำอ่าน (ฟ่าอินน่าม่าอั้ล อุสริยุสรอ)
คำแปล (ฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย)
6-คำอ่าน (อินน่าม่าอั้ล อุสริยุสรอ)
คำแปล (แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย)
7-คำอ่าน (ฟ่าอิซา ฟ่าร๊อกต้า ฟันซ๊อบ)
คำแปล (ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้น(จากงานหนึ่งแล้ว)ก็จงลำบากต่อไป)
8-คำอ่าน (ว่าอิลาร๊อบบีก้า ฟัรฆ๊อบ)
คำแปล (และยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นที่เจ้าจงมุ่งปรารถนาเถิด)

1 ความคิดเห็น: