วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

ซูเราะฮ์ อัตตะกาซุร

ซูเราะฮ์ อัตตะกาซุร
เป็นบัญญัติมักกียะฮ์ มี 8 อายะฮ์
คำอ่าน (บิสมิ้ลลา ฮิรเราะมา นิรร่อฮีม )
คำแปล (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ)
1-คำอ่าน (อั้ลฮากุมุตตะกาซุร)
คำแปล (การสะสมทรัพย์เพื่ออวดอ้าง ได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลิน)
2-คำอ่าน (ฮัตตาซุรตุมุ้ลม่ากอบิร)
คำแปล (จนกระทั้งพวกเขาได้เข้าไปยืนหลุมฝังสพ)
3-คำอ่าน (กั้ลลาเซาฟ่าตะล่ามูน)
คำแปล (เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้)
4-คำอ่าน (ซุมม่ากั้ลลาเซาฟ่าตะล่ามูน)
คำแปล (แล้วก็เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้)
5-คำอ่าน (กั้ลลาเลาตะล่ามูน่า อิ้ลมั้ลย่ากีน)
คำแปล (มิใช่เช่นนั้น ถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้ว)
6-คำอ่าน (ล่าตะร่อวุนนั้ลย่าฮีม)
คำแปล (แน่นอนพวกเจ้าจะเห็นไฟที่ลุกโชน)
7-คำอ่าน (ซุมม่าล่าตะร่อวุนน่าฮา อัยนั้ลย่ากีน)
คำแปล (แล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมันด้วยสายตาที่แน่ชัด)
8-คำอ่าน (ซุมม่าล่าตุสอ่าลุนน่า เยาม่าอิซิน อ่านินน่าอีม)
คำแปล (แล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับ-ในโลกดุนยา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น