วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

ซูเราะฮ์ อั้ลอะลัก


ซูเราะฮ์ อั้ลอะลัก
เป็นบัญญัติมักกียะฮ์ มี 19 อายะฮ์
คำอ่าน (บิสมิ้ลลา ฮิรเราะมา นิรร่อฮีม )
คำแปล (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ)
1-คำอ่าน (อิกเราะบิสมิ ร๊อบบิกั้ลล่าซี ค่อลัก)
คำแปล (จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าผู้ทรงบังเกิด)
2-คำอ่าน (ค่อล่าก้อลอินซาน่ามิน อาลัก)
คำแปล (ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด)
3-คำอ่าน (อิกเราะว่าร๊อบบุกั้ลอักรอม)
คำแปล (จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง)
4-คำอ่าน (อั้ลล่าซีอั้ลล่าม่าบิ้ล กอลำ)
คำแปล (ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา)
5-คำอ่าน (อั้ลล่ามั้ลอินซาน่า มาลำยะลำ )
คำแปล (ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้)
6-คำอ่าน (กั้ลลาอินนั้นอินซาน่า ล่ายัตฆอ)
คำแปล (มิใช่เช่นนั้น แท้จริงมนุษย์นั้น ย่อมจะละเมิดขอบเขต)
7-คำอ่าน (อัรร่ออาฮุสตักนา)
คำแปล (เนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้ว)
8-คำอ่าน (อินน่าอิลา ร๊อบบิกัรรุจอา)
คำแปล (แท้จริงยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือการกลับไป)
9-คำอ่าน (อ่าร่ออัยตั้ลล่าซี ยันฮา)
คำแปล (เจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือผู้ที่คอยขัดขวาง)
10- คำอ่าน (อับดันอิซา ซ้อลลา)
คำแปล (บ่าวคนหนึ่งเมื่อเขากำลังละหมาด)
11-คำอ่าน (อ่าร่ออัยตะอิน กาน่าอ้าลั้ลฮุดา)
คำแปล (เจ้าคิดบ้างไหมว่า หากบ่าวผู้นั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง)
12-คำอ่าน (เอาอ่าม่าร่อ บิตตักวา)
คำแปล (หรือเขาได้ใช้ให้ผู้คนมีความยำเกรง)
13- คำอ่าน (อ่าร่ออัยตะอินกัซวาบ้า ว่าตะวั้ลลา)
คำแปล (เจ้าคิดบ้างไหมว่าหากเขาปฏิเสธและผินหลังให้)
14-คำอ่าน (อ่าลำยะลำ บิอันนั้ลลอฮ่าย่ารอ)
คำแปล (เขาไม่รู้ดอกหรือว่า แท้จริงนั้ยอัลลอฮ์ทรงเห็น )
15- คำอ่าน (กั้ลลาล่าอิ้ลลำ ยันตาฮิ ล่านัสฟ่าอำบินนาซิยะห์)
คำแปล (มิใช่เช่นนั้นถ้าเขายังไม่หยุดยั้ง เราจะจิกเขาที่ขม่อมอย่างแน่นอน)
16-คำอ่าน (นาซิย่าติน กาซิบ่าติน คอติอะห์)
คำแปล (ขม่อมที่โกหกที่ประพฤติชั่ว)
17-คำอ่าน (ฟั้ลยัดอุนา ติยะห์)
คำแปล (แล้วให้เขาเรียกที่ประชุมของเขา)
18-คำอ่าน (ซ่านัดอุสซ่าบานิยะห์)
คำแปล (เราก็จะเรียกผู้คุมนรก)
19-คำอ่าน (กั้ลลาลาตุเตี๊ยะฮุ วัสยุดวักตะริบ)
คำแปล (มิใช่เช่นนั้นเจ้าอย่าได้เชื่อฟังมัน แต่จงสุญูด และเข้าใกล้อ้ลลอฮ์เถิด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น