วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

ซูเราะฮ์ อั้ลกาฟิรูน


ซูเราะฮ์ อั้ลกาฟิรูน
เป็นบัญญัติมักกียะฮ์ มี 6 อายะฮ์
คำอ่าน (บิสมิ้ลลา ฮิรเราะมา นิรร่อฮีม )
คำแปล (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ)
1-คำอ่าน (กุ้ลยาอัยยุฮั้ลกาฟิรูน)
คำแปล (จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด)ว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ๋ย)
2-คำอ่าน (ลาอ๊ะบุดุ มาต๊ะบุดูน)
คำแปล (ฉันจะไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีอยู่)
3-คำอ่าน (ว่าลาอันตุ้ม อาบิดูน่า มาอ๊ะบุด)
คำแปล (และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี)
4-คำอ่าน (ว่าลาอาน่า อาบิดุมมา อ๊ะบัดตุ้ม)
คำแปล (และฉันก็มิใช่เป็นผู้เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดี)
5-คำอ่าน (ว่าลาอันตุ้ม อาบิดูน่า มาอ๊ะบุด)
คำแปล (และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี)
6-คำอ่าน (ล่ากุ้มดีนุกุ้ม ว่าลิยาดีน)
คำแปล (สำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น