วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

ซูเราะฮ์ อั้ลบัยยินะฮ์

ซูเราะฮ์ อั้ลบัยยินะฮ์
เป็นบัญญัติมะดะนียะฮ์ มี 8 อายะฮ์
คำอ่าน (บิสมิ้ลลา ฮิรเราะมา นิรร่อฮีม )
คำแปล (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ)
1-คำอ่าน (ลำย่ากุนิ้ลล่าซีน่าก่าฟ่ารู มินอะห์ลิ้ลกิตาบิ วั้ลมุซริกีน่า มุนฟักกีน่า ฮัตตาตะติยะ ฮุมุ้ลบัยยี่นะฮ์)
คำแปล (มิใช่ว่าบรรดาจำพวกขาดศรัทธา จากชาวคำภีร์และพวกตั้งภาคี จักเป็นผู้หลุดพ้น จนกระทั่งหลักฐานอันแจ้งชัดจะมาประสบแก่พวกเขา)
2-คำอ่าน (ร่อซูลุมมินั้ลลอฮิ ยัตลูซุฮุฟัมมุเตาะฮ์ฮ่าเราะห์)
คำแปล (เขาเป็นศาสนทูตผู้หนึ่งที่ถูกส่งมาจากอัลลอฮ์ ซึ่งเขาอ่านคำภีร์ที่บริสุทธิ์สะอาด)
3-คำอ่าน (ฟีฮากุตุบุน กอยยี่มะฮ์)
คำแปล (ในนั้นมีบทบัญญัติที่เที่ยงตรงยิ่ง)
4-ตำอ่าน (ว่ามาตะฟัรร่อก้อลล่าซีน่า อูตุ้ลกิตาบิ อิ้ลลามิมบ๊ะดิ มายาอัตฮุมุ้ลบัยยี่นะฮ์)
คำแปล (และบรรดาผู้ได้รับคำภีร์ ไม่ได้แตกแยกความคิด นอกจากภายหลังที่ได้มีหลักฐานอันแจ้งชัดมาสู่พวกเขาแล้ว)
5-คำอ่าน (ว่ามาอุมิรู อิ้ลลาลิยะบุดุ้ลลอฮ่า มุคลิซีน่าล่าฮุดดีน ฮุน่าฟาอ่าว่ายุกีมุสซ่อลาต้า ว่ายุตุสซ่ากาต้า
ว่าซาลิก้าดีนุ้ลกอยยี่มะฮ์)
คำแปล (และพวกเขามิได้ถูกใช้ ให้ประพฤติสิ่งใดเลย นอกจากเมื่อพวกเขาทำการนมัสการต่ออัลลอฮ์โดยบริสุทธิ์ แห่วนมัสการต่อพระองค์โดยพวกเขาเป็นผู้ยึดสัจธรรม แห่งอิสลามอย่างแน่น และพวกเขาทำละหมาดและบริจาคซากาต และนั้นเป็นศาสนาแห่งความเที่ยงตรง)
6-คำอ่าน (อินนั้ลล่าซีน่าก้าฟ่ารู มินอะลิ้ลกิตาบิ วั้ลมุซรี่กีน่า ฟีนาริย่าฮันนาม่า คอลิดีน่าฟีฮา อูลาอิก้าฮุมชัรรุ้ลบ่ารียะฮ์)
คำแปล (แท้จริงบรรดาจำพวกไร้ศรัทธาจากชาวคำภีร์และชาวตั้งภาคี ต้องอยู่ในนรกยะฮันนัม โดยพวกเขาประจำในนั้นตลอดไป พวกเหล่านั้น เป็นมนุษย์ที่ชั่วช้ายิ่ง)
7-คำอ่าน (อินนั้ลล่าซีน่าอาม่านู ว่าอ่ามิลุสซอลิฮาติ อุลาอิก้าฮุมคอยรุ้ลบ่ารียะฮ์)
คำแปล (แท้จริงบรรดาผู้มีศรัทธา และประพฤติบรรดาความดี พวกเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุด)
8-คำอ่าน (ย่าซาอุฮุมอินด้าร๊อบบิฮิ้ม ยันนาตุอัดนิน ตัจรีมินตะติฮั้ลอันฮารุ คอลิดีน่าฟีฮา อ่าบ่าดา ร่อดิยั้ลลอฮุอันฮุ้ม ว่าร่อดูอัน ซาลิก้าลิมันค่อชี่ย่าร๊อบบะฮ์)
คำแปล (การตอบแทนพวกเขา ณ ผู้ทรงอภิบาลแห่งพวกเขาคือสรวงสวรรค์อันอมตะ ซึ่งมีแม่น้ำใหลจากเบื่องใต้ของมัน พวกเขาประจำอยู่ในนั้นตลอดกาลนาน อัลลอฮ์ทรงยินดีต่อพวกเขา และพวกเขาก็มีความยินดีในพระองค์ นั้นเป็นสิ่งที่ถูกเตรียมไว้ สำหรับผู้ที่เกรงกลัวผู้ทรงอภิบาลของเขา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น