วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

ซูเราะห์ อัลฟีล


ซูเราะห์ อัลฟีล
เป็นบัญญัติมักกียะฮ์ มี 5 อายะฮ์
คำอ่าน (บิสมิ้ลลา ฮิรเราะมา นิรร่อฮีม )
คำแปล (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ)
1.     คำอ่าน ( อ่าลัมต้าร้อกัยฟ่าฟ่าอ้าล้าร็อบบู้ก้าบี้อัสฮาบิลฟียลฺ )
คำแปล ( โอ้มูฮำมัด เจ้าไม่เห็นหรือ พระผู้ทรงอภิบาลของเจ้า ได้กระทำกับพวกเจ้าของช้างอย่างไร )
2.     คำอ่าน ( อ่าลัมยัญจฺอั้ลกัยด้าฮุ้มฟีตัญดลี้ยล์ )
คำแปล ( พระองค์มิได้ทำให้แผนการของพวกเขาไร้ผลดอกหรือ
3.     คำอ่าน ( ว่าอัรส้าล่าอ้าลัยฮิ้มตอยรอนอ้าบาบี้ยล์ )
คำแปล ( และพระองค์ส่งนกมาเป็นฝูงๆ ให้มเหนือพวกเขา )
4.     คำอ่าน ( ตัรมีฮิมบี้ฮิญาร้าติมมินซิดญี้ยล์ )
คำแปล ( มันขวางพวกเขาด้วยหินที่พวกมันจากนรกซิจยีล )
5.     คำอ่าน ( ฟ่าย้าอ้าล่าฮุมก้าอัดฟิมมะกู้ลล์ )
คำแปล ( แล้วทรงบันดาลพวกเขา ให้ล้มตายประหนึ่งใบพืชที่ถูกตัวแมลงกินเป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น