วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

ซูเราะฮ์ อั้ลอาดิยาต

ซูเราะฮ์ อั้ลอาดิยาต
เป็นบัญญัติมักกียะฮ์ มี 11 อายะฮ์
คำอ่าน (บิสมิ้ลลา ฮิรเราะมา นิรร่อฮีม )
คำแปล (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ)
1-คำอ่าน (วั้ลอาดิยาติ ฏ๊อบฮา)
คำแปล (ขอสาบานด้วยม้าที่ส่งเสียงหอบขณะวิ่ง)
2-คำอ่าน (ฟั้ลมูริยาติ ก๊อดฮา)
คำแปล (แล้วด้วยม้าที่กีบเท้าของมันตีกับหินจนเกิคประกายไฟ)
3-คำอ่าน (ฟั้ลมู่ฆีรอติ ซุบฮา)
คำแปล (แล้วด้วยม้าที่จู่โจมศรัตรูในยามเช้า)
4-คำอ่าน (ฟ่าอาซัรน่าบิฮี นักอา)
คำแปล (แล้วมันได้ทำให้ฟุ่นตลบฟุ้งในยามนั้น)
5-คำอ่าน (ฟ่าว่าซัตน่าบิฮี ยำอา)
คำแปล (แล้วมันได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศรัตรูในยามนั้น)
6-คำอ่าน (อินนั้นอินซาน่า ลิร๊อบบิฮีล่าก้านูด)
คำแปล (แท้จริงมนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขา)
7-คำอ่าน (ว่าอินน่าฮู อาลาซาลิก้า ล่าซ่าฮีด)
คำแปล (และแท้จริงเข้าได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอน)
8-คำอ่าน (ว่าอินน่าฮู ลิฮุบบิ้ลคอยริ ล่าซ่าดีด)
คำแปล (และแท้จริงเขามีความหวงแหนเพราะรักในทรัพย์สมบัติ)
9-คำอ่าน (อ่าฟ่าลายะลามุ อิซาบุ๊ซิร่อมา ฟิ้ลกุบูร)
คำแปล (เขาไม่รู้ดอกหรือว่าเมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมา)
10-คำอ่าน (ว่าฮุสซี่ล่ามา ฟิรซุดูร)
คำแปล (และสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออก)
11-คำอ่าน (อินน่าร๊อบบ่าฮุมบิฮิ้ม เยาม่าอิซิ้ลล่าค่อบีร)
คำแปล (แท้จริงพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้นทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น