วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

มอบรูปถ่ายให้กับ พตอ.เทิดศักดิ์ พูลเผ่าดำรงค์