วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

มอบเสื้อให้กับ ปลัด อบต. ตำบลชัยนาม