วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สืบวิญญาน - สืบทายาท - กู้ชาติไทย


          ไทยมุสลิม   ร่วมสู้   กอบกู้ชาติ

          เคียงตากสิน   มหาราช   ผู้ยิ้งใหญ่

          สืบเส้นทาง   สร้างชาติ   ประกาศชัย

          เสรีไทย   เรร่วมสู้   กู้แผ่นดิน

          รุ่นสู่รุ่น   ก้าวต่อไป   หัวใจสู้

          อุดมการณ์   ยังคงอยู่   มิรู้สิ้น

          เสรีไทย   รุ่นที่สาม   นามระบิล

          เราพร้อมพรัก   พิทักษ์ถิ่น   แผ่นดินไทย                                                                                      ด้อยรักและศรัทธ
                                            ดร. อภิชาติ ดำดี 23/10/55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น