วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เครือข่ายเสรีไทย ได้เข้าเยี่ยม คุณ นันทพร ไวศยะสุวรรณ์