วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ทายาทเสรีไทยรุ่นที่ 3 เป็นภาพออกอากาศช่อง 7 สี